Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 19 i 30.10.2012 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
19-10-2012 – 105 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 29,73 zł
30-10-2012 – 678 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 31,25 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 346.500 sztuk akcji, co stanowi 14,45 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,92 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes