Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 1 wrzesnia 2013 r. dokonał zbycia udziałów „Defka” Sp. z o.o. w likwidacji w Dzierżoniowie.
1. Nabywca: Wytwórnia Pomp Hydraulicznych Sp. z o.o. we Wrocławiu, 54-207 Wrocław, ul. Na Ostatnim Groszu 112,
2. Przedmiot umowy: udziały „Defka” Sp. z o.o. w Liwkidacji; 58-200 Dzierżoniów, ul. Parkowa 4,
3. Charakterystyka zbytych udziałów: udziały w ilości 35.000 szt. stanowiace 57,05 % kapitału zakładowego w tym: 19.000 szt. stanowią udziały uprzywilejowane w stosunku głosów 1:2 oraz 16.000 szt. stanowią udziały zwykłe, łacznie zbyte udziały daja prawo do 54.000 głosów stanowiacych 67,21% ogólnej ilosci głosów na zgromadzeniu wspólników,
4. Kwota transakcji 5,25 tys. zł,
5. Charakter powiazan miedzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym: Spółka zależna
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu