Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 23.06 do 27.06.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej oraz przez osobę jemu bliską.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 23.06.2014 r. 97 szt. średnia cena nabycia 32,80 zł/1 akcję
– w dniu 24.06.2014 r. 200 szt. średnia cena nabycia 32,60 zł/1 akcję
– w dniu 25.06.2014 r. 95 szt. średnia cena nabycia 32,60 zł/1 akcję
– w dniu 26.06.2014 r. 108 szt. średnia cena nabycia 32,61 zł/1 akcję
– w dniu 27.06.2014 r. 85 szt. średnia cena nabycia 32,48 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 367.085 sztuk akcji, co stanowi 15,31 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,88 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu