Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd Spółki Hydrotor S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 08.04.2016 r., informuje o podpisaniu w dniu 23.08.2016 r. z Ministerstwem Rozwoju umowy nr POIR.02.01.00-00-0135/15-00 o dofinansowanie projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowe nowych technologii i konstrukcji w zakresie hydrauliki siłowej i elementów wielkogabarytowych maszyn”
Projekt w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 17.541.012,78 zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 14.260.986,00 zł
Dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej: 3.993.076,08 zł.
Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczął się w dniu 1 kwietnia 2016 r. i kończy się w dniu 31 grudnia 2018 r.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu