Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym (tj. 10.10.2011 r.) informacji o zakupie w dniach od 05 do 07.10.2011 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 1.000 sztuk (w dniu 5.10.2011 r. 600 szt. w cenie 24,21 zł za akcję oraz w dniu 7.10.2011 r. 400 szt. w cenie 24,55 zł za akcję).

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 24,35 zł.

Członek Rady Nadzorczej wraz z osoba bliską posiada obecnie: 318 300 sztuk akcji, co stanowi 13,27 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,20% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes