Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 20 i 21.11.2012 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
20-11-2012 – 500 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 29,00 zł
21-11-2012 – 240 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 28,05 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 347.240 sztuk akcji, co stanowi 14,48 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,94 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes