Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2018 r.:
1. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 417.025 głosów stanowiących 20,87 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 11,72% ogólnej liczby głosów,
2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osoba bliską posiadający na tym ZWZA 398.866 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 398.866 głosów stanowiących 19,96% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 11,21% ogólnej liczby głosów,
3. Pan Mariusz Lewicki wraz z osoba bliską posiadający na tym ZWZA 275.000 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 275.000 głosów stanowiących 13,76% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 7,73% ogólnej liczby głosów,
4. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK posiadający na tym ZWZA 185.400 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 185.400 głosów stanowiących 9,28% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 5,21% ogólnej liczby głosów.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu