Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym (tj. 13.10.2011 r.) informacji o zakupie w dniach 11 – 12.10.2011 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 1.000 sztuk (w dniu 11.10.2011 r. 500 szt. w cenie 24,00 zł za akcję oraz w dniu 12.10.2011 r. 500 szt. w cenie 24,00 zł za akcję).

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 24,00 zł.

Członek Rady Nadzorczej wraz z osoba bliską posiada obecnie: 319 300 sztuk akcji, co stanowi 13,31 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,22% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes