Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach od 28.11.2012 r. do 03.12.2012 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany -Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
28-11-2012 – 192 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 27,28 zł
29-11-2012 – 281 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 27,25 zł
30-11-2012 – 287 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 27,00 zł
03-12-2012 – 100 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 26,76 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 348.100 sztuk akcji, co stanowi 14,51 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,97 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes