Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 06.09.2013 r. i 09.09.2013 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany ? Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji: 237 szt. w tym:
– w dniu 06.09.2013 r. 168 szt. średnia cena nabycia wynosiła 31,92 zł/1 akcję
– w dniu 09.09.2013 r. 69 szt. średnia cena nabycia wynosiła 32,06 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 150.000 sztuk akcji, co stanowi 6,25 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,04 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu