Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o zawarciu w dniu 31 lipca 2015 r. warunkowej umowy sprzedaży udziałów.
Sprzedający: Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi
Nabywca: ESTATY PROJEKT Sp. z o.o. Sopot
Data podpisania umowy: 31 lipca 2015 r.
Przedmiot umowy: Udziały Więcborskich Zakładów Metalowych „Wizamor” Sp. z o.o. we Więcborku w ilości 435,76 szt. tj. całość udziałów posiadanych przez „Hydrotor” S.A. za łączną kwotę 1.600 tys. zł.
Warunek umowy: Umowa została zawarta pod warunkiem, że zapłata za udziały zostanie dokonana do dnia 14 sierpnia 2015 r. Barak zapłaty w wyznaczonym terminie skutkuje jej nieważnością.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu