Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym (tj. 21.10.2011 r.) informacji o zakupie w dniu 21.10.2011 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 1.250 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 22,90 zł.

Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 320 550 sztuk akcji, co stanowi 13,37 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,26 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes