Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu korekty informacji od Członka Rady Nadzorczej dotyczącej ilości zakupu akcji w dniach 18.09.2013r. i 19.09.2013r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
W raporcie podano liczbę nabytych akcji w dniu 18.09.2013r. 304szt. natomiast prawidłowa liczba nabytych akcji wynosiła 302szt.
Liczba nabytych akcji: 3.529 szt. w tym:
– w dniu 18.09.2013 r. 302 szt. średnia cena nabycia wynosiła 31,35 zł/1 akcję
– w dniu 19.09.2013 r. 3.227 szt. średnia cena nabycia wynosiła 31,93 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 153.529 sztuk akcji, co stanowi 6,40 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,13 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu