Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 18.09.2013r. i 19.09.2013r. akcji Spółki przez podmiot powiązany ? Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji: 3531 szt. w tym:
– w dniu 18.09.2013 r. 304 szt. średnia cena nabycia wynosiła 31,35 zł/1 akcję
– w dniu 19.09.2013 r. 3227 szt. średnia cena nabycia wynosiła 31,93 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 153.531 sztuk akcji, co stanowi 6,40 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,13 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu