Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 21/2014, informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu inwestycyjnego:
1. Data zawarcia umowy: 30 czerwiec 2014 r.
2. Oznaczenie stron: Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego pełniącego funkcje Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz PHS „Hydrotor” S.A.
3. Przedmiot umowy: dofinansowanie Projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pod tytułem „Wdrożenie nowej technologii produkcji pomp hydraulicznych w PHS HYDROTOR S.A., prowadzącej do poszerzenia oferty produktowej firmy” działanie 5.2. Wsparcie Inwestycji Przedsiębiorstw
4. Całkowity koszt projektu wynosi 9.106,9 tys. zł w tym koszty kwalifikowane związane z realizacją Projektu 7.400,0 tys. zł, dofinansowanie związane z realizacją Projektu przewidziane jest w wysokości 3.700,0 tys. zł co stanowi 50,0 % wartości kosztów kwalifikowanych. Okres realizacji Projektu ustalono na: rozpoczęcie 01-04-2014, zakończenie 31-05-2015 r.
5. Oznaczenie kryterium: całkowity koszt Projektu, w tym koszty kwalifikowane przekraczają 10% kapitału własnego emitenta
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu