Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia, że warunek określony w umowie sprzedaży udziałów zawartej w dniu 31 lipca 2015 r. związany z zapłatą wymaganej kwoty dotyczącej sprzedaży udziałów nie został spełniony. W związku z tym warunkowa umowa sprzedaży udziałów Więcborskich Zakładów Metalowych „Wizamor” Sp. z o.o. we Więcborku w ilości 435,76 szt. na rzecz ESTATE PROJEKT Sp. z o.o. Sopot nie doszła do skutku.

 

Wacław Kropiński – Prezes

Mariusz Lewicki – Członek Zarządu