Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd Hydrotor SA informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Hydrotor SA, które odbyło się 04 grudnia 2010 roku:

1. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym NWZA 83.405 akcji uprawniających do wykonania 417.025 głosów, stanowiących 40,55% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 10,31% ogólnej liczby głosów,

2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osoba bliską posiadający na tym NWZA 305.000 akcji uprawniających do wykonania 305.000 głosów, stanowiących 29,66% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 7,54% ogólnej liczby głosów,

3. Pani Irena Kubiszewska posiadająca na tym NWZA 35.960 akcji uprawniających do wykonania 179.800 głosów, stanowiących 17,49 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 4,45% ogólnej liczby głosów,

4. Pan Mariusz Lewicki posiadający na tym NWZA 52.000 akcji uprawniających do wykonania 52.000 głosów, stanowiących 5,06% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 1,29% ogólnej liczby głosów.

Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu