Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o podpisaniu umów zastawu rejestrowego na środkach trwałych
1. Oznaczenie strony umowy: Bank BPH Spółka Akcyjna
2. Data podpisania umów: 18 grudnia 2012 r.
3. Charakterystyka zastawu: zastawem objęto 3 podstawowe maszyny zakupione w ramach realizacji programu inwestycyjnego pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn”, który finansowany był przy pomocy kredytu inwestycyjnego w wysokości 3.000 tys. EUR (RB 27/2011), są to:
– Centrum obróbcze MIKROMAT 20V wartości 10.423,6 tys. zł – umowa nr 240/2012
– Centrum obróbcze MIKROMAT 20V wartości 7.446,4 tys. zł – umowa nr 241/2012
– Współrzędnościowa maszyna pomiarowa Zeiss MMZ G VAST Gold 30 60 60 wartości 2.439,5 tys. zł – umowa nr 242/2012
4. Charakter powiązań: brak powiązań pomiędzy emitentem i Bankiem
5. Łączna wartość maszyn objętych umowami zastawu stanowi około 30% wartości kapitałów emitenta
6. Inne informacje: po zarejestrowaniu wyszczególnionych umów zastawu, dotychczasowy zastaw na środkach trwałych zostanie wyrejestrowany
Wacław Kropiński – Prezes