Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 30.06 do 02.07.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany ? Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 30.06.2014 r. 915 szt. średnia cena nabycia 32,00 zł/1 akcję
– w dniu 01.07.2014 r. 501 szt. średnia cena nabycia 31,04 zł/1 akcję
– w dniu 02.07.2014 r. 149 szt. średnia cena nabycia 31,30 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 368.650 sztuk akcji, co stanowi 15,37 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,92 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
 Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu