Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ” HYDROTOR ” S.A. w Tucholi informuje, że w dniu 04 grudnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana: Waldemara Stachowiaka.

Waldemar Stachowiak – członek Rady Nadzorczej

Pan Waldemar Stachowiak posiada wykształcenie wyższe – absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Ekonomii. Pan Waldemar Stachowiak pracował od 2003 do 2004 r. w Departamencie Operacji i Technologii w Banku Handlowym w Warszawie, najpierw w Biurze Koordynacji Projektów a następnie w Biurze Kontrollingu. W okresie od 2004 do 2008r. pracował jako Specjalista w Zespole Transakcji Strukturyzowanych w Departamencie Skarbu Banku Handlowego w Warszawie. Od 2008 do 2009r. pracował jako analityk akcji w domu maklerskim Espirito Santo Investment w Warszawie, a następnie od lutego 2009r. w domu maklerskim Ipopema Securities. Od 2007 r. pan Waldemar Stachowiak jest licencjonowanym Doradcą Iwestycyjnym (licencja nr 249). Posiada także tytuł Professional Risk Manager wydany przez Professional Risk Managers International Association.

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Wacław Kropiński – Prezes