Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 27.09.2013 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany ? Pana Janusza Czapiewskiego Członka Zarządu.
Liczba nabytych akcji 222 szt. średnia cena nabycia wynosiła 33,10 zł/1 akcję
Pan Janusz Czapiewski posiada obecnie 3.412 sztuk akcji, co stanowi 0,14 % udziału w kapitale zakładowym oraz 0,09 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu