Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach od 25.09.2013 r. do 26.09.2013 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany ? Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji: 1 342 szt. w tym:
– w dniu 25.09.2013 r. 58 szt. średnia cena nabycia wynosiła 32,20 zł/1 akcję
– w dniu 26.09.2013 r. 1 284 szt. średnia cena nabycia wynosiła 33,56 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 155.000 sztuk akcji, co stanowi 6,46 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,17 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu