Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 30.07.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 325 szt. średnia cena nabycia 35,47 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 179.121 sztuk akcji, co stanowi 7,47 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,82 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.