Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o podjęciu Uchwały przez Radę Nadzorczą o powołaniu Członka Zarządu.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 29 września 2015 r. zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu Spółki podjęła Uchwałę nr 35/12/2015 o powołaniu z dniem 14 października 2015 r. Pana Wiesława Wruck na Członka Zarządu pełniącego funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży i Rozwoju.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu