Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zbyciu w dniu od 20.09.2013 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – tj. osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.
Liczba zbytych akcji 1.115 szt. średnia cena nabycia wynosiła 32,60 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 11.200 sztuk akcji, co stanowi 0,47 % udziału w kapitale zakładowym oraz 1,29 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu