Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 02.09 do 05.09.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany ? Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 02.09.2014 r. 251 szt. średnia cena nabycia 36,70 zł/1 akcję
– w dniu 03.09.2014 r. 150 szt. średnia cena nabycia 36,70 zł/1 akcję
– w dniu 05.09.2014 r. 99 szt. średnia cena nabycia 36,80 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 369.150 sztuk akcji, co stanowi 15,39 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,94 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu