Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 29.09.2015 r. informuje, że Pan Wiesław Wruck:
– posiada wykształcenie niepełne wyższe,
– pracuje w Spółce Hydrotor S.A. od chwili jej powstania, jest akcjonariuszem założycielem,
– w latach 1992 – 1994 był członkiem Rady Nadzorczej,
– w Spółce zajmował stanowiska: od 1992 r. do 2000 r. pracował jako samodzielny specjalista ds. zaopatrzenia; od 2000 r. do 2015 r. pracował jako samodzielny specjalista ds. marketingu odpowiedzialny za eksport; od czerwca 2015 r. pełni funkcję Dyrektora ds. eksportu,
– nie prowadzi działalności gospodarczej,
– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej
– nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
– nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu,
– nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu