Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi w dniu 22 marca 2010 r. otrzymał zawiadomienie od BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt. 2 i i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA w spółce publicznej.

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały/posiadają:

Przed zmianą udziału liczba akcji/głosów wynosiła 227 313 co stanowiło 5,62% głosów mogących uczestniczyć na WZA oraz 9,48% udziału w kapitale.

Po zmianie udziału liczba akcji/głosów wynosi 138 881 co stanowi 3,43% głosów mogących uczestniczyć na WZA oraz 5,79% udziału w kapitale.

Wacław Kropiński – Prezes Zarządu