Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 86/2011 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 stycznia 2011 r. oraz Uchwałą nr 39/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 stycznia 2011 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 24.800 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 15.800 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii B

Akcje te zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego z dniem 25 stycznia 2011 r.

Łączna liczba akcji „Hydrotor” S.A. w obrocie giełdowym, na rynku podstawowym od dnia 25 stycznia 2011 r wynosić będzie 2.027.270 szt.

Wacław Kropiński – Prezes