Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach od 17.01.2013 r. do 22.01.2013 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany -Członka Rady Nadzorczej oraz przez osobę dla niej bliską.
Liczba nabytych akcji:
17-01-2013 – 400 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 28,00 zł
21-01-2013 – 110 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 28,10 zł
21-01-2013 – 240 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 28,20 zł
22-01-2013 – 735 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 28,06 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 350.345 sztuk akcji, co stanowi 14,61 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,02 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes