Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 5 marca 2018 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28.02.2018 r. dotyczącego wpisu w Dziale 6 Rubryka 4 Informacji o połączeniu, podziale lub przekształceniu, o treści: „Połączenie następuje w trybie art. 492. § 1 pkt. 1 KSH oraz art. 515 § 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej.”

Połączenie następuje poprzez przejęcie w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6 KSH (spółka przejmująca posiada 100% udziałów spółki przejmowanej).

Spółka przejmująca: Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” Spółka Akcyjna w Tucholi KRS 0000119782
Spółka Przejmowana: Hydraulika Siłowa „Hydrotorbis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000226059

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu