Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd spółki Hydrotor S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) przekazywane będą w poniższych terminach:
– IV kwartał 2020 r. – 01 marca 2021 r.
– I kwartał 2021 r. – 15 maja 2021 r.
– III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za:
– I półrocze 2021 r. – 10 września 2021 r.

Raporty roczne:
– jednostkowy raport roczny za 2020 r. (SA-R) – 30 kwietnia 2021 r.
– skonsolidowany raport roczny za 2020 r. (SA-RS) – 30 kwietnia 2021 r.

Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), Hydrotor S.A. nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2020 roku.

Zgodnie z §62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Hydrotor S.A.

Podstawa prawna:

§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-01-20 9:45