Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 1 października 2015 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany ? oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Liczba nabytych w dniu 1 października 2015 r. akcji 820 szt. średnia cena nabycia 35,78 zł/1 akcję
Oddelegowany Członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu wraz z osobą bliską posiada obecnie: 219.920 sztuk akcji, co stanowi 9,17 % udziału w kapitale zakładowym oraz 5,92% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Osoba powiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu