Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 24.10.2013 r. i 28.10.2013 akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej oraz osobę mu bliską.
Liczba nabytych akcji:
1. przez członka Rady Nadzorczej w dniu 24.10.2013 r. 100 szt. średnia cena nabycia wynosiła 33,82 zł/1 akcję
2. przez osobę bliską członka Rady Nadzorczej:
– w dniu 24.10.2013 r. 500 szt. – średnia cena nabycia 34,20 zł/1 akcję
– w dniu 28.10.2013 r. 800 szt. – średnia cena nabycia 34,53 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 380.000 sztuk akcji, co stanowi 14,93 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,64 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu