Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 01-10-2015 r. akcji Spółki przez osobę blisko z związaną Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji przez osobę bliską w dniu 01-10-2015 r. – 365 szt., średnia cena nabycia 34,27 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 379.715 sztuk akcji, co stanowi 15,83 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,22 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Nie wyrażono zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu