Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 19.12.2013 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 1.300 szt. średnia cena nabycia wynosiła 34,93 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 161.300 sztuk akcji, co stanowi 6,73 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,34 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu