Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 16.12 do 20.12.2013 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany ? osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 1.300 szt. w tym w dniu:
– 20.12.2013 r. 799 szt. akcji w cenie 34,50 zł/1 akcję
– 19.12.2013 r. 284 szt. akcji w cenie 34,11 zł/1 akcję
– 18.12.2013 r. 99 szt. akcji w cenie 34,10 zł/1 akcję
– 16.12.2013 r. 118 szt. akcji w cenie 34,38 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 360.300 sztuk akcji, co stanowi 15,02 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,70 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu