Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych w dniu 16 października 2015 r. akcji 240 szt. średnia cena nabycia 37,50 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 224.845 sztuk akcji, co stanowi 9,38 % udziału w kapitale zakładowym oraz 6,05% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Osoba powiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu