Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 23-24.10 oraz 27.10.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany Pana Ryszarda Bodziachowskiego Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 23.10.2014 r. 56 szt. średnia cena nabycia 35,55 zł/1 akcję
– w dniu 24.10.2014 r. 104 szt. średnia cena nabycia 35,25 zł/1 akcję
– w dniu 17.10.2014 r. 550 szt. średnia cena nabycia 34,90 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 371.750 sztuk akcji, co stanowi 15,50 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,01 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu