Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 16 listopada 2015 r. złożył w Ministerstwie Gospodarki wniosek o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” pod nazwą: „Centrum Badawczo-Rozwojowe nowych technologii i konstrukcji w zakresie hydrauliki siłowej i elementów wielkogabarytowych maszyn”.
Całkowita wartość brutto projektu przewidywana jest w wysokości 17.541 tys. zł, z czego kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 14.261 tys. zł.
Przewidywana kwota dofinansowania wynosi 3.993 tys. zł.
Realizacja projektu przewidywana jest w okresie od 01-04-2016 do 31-03-2017 r.
Realizacja projektu uwarunkowana jest od pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu