Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi w dniu 24 marca 2010 r. otrzymał zawiadomienie od PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) o zwiększeniu udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA w spółce publicznej.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały/posiadają:

Przed zmianą udziału liczba akcji/głosów wynosiła 75 000 co stanowiło 1,85% głosów mogących uczestniczyć na WZA oraz 3,13% udziału w kapitale.

Po zmianie udziału liczba akcji/głosów wynosi 213 852 co stanowi 5,29% głosów mogących uczestniczyć na WZA oraz 8,92% udziału w kapitale.

Wacław Kropinski – Prezes