Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

PHS Hydrotor S.A. zgodnie z podpisaną z PARP umową o dofinansowanie (RB 21/2010 z dnia 20.09.2010 r.) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 realizuje projekt p.t. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn”.

Aktualnie w ramach I Etapu projektu, we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno – Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzone są prace badawczo – rozwojowe.

Planowany termin zakończenia I Etapu – marzec 2011 r. Wszystkie zadania badawczo – rozwojowe są realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zatwierdzonym przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia. Całkowita kwota wydatków związanych z realizacją I Etapu wynosi 1.949.400,00 zł.

Wacław Kropiński – Prezes Zarządu

Janusz Czapiewski – Członek Zarządu