Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, ze w 2011 r. zaostały przekazane do publicznej wiadomości nastepujące raporty bieżące i okresowe:

Raporty bieżące:
1/2011 – 17/01/11 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku
2/2011 – 20/01/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
3/2011 – 20/01/11 Wprowadzenie do obrotu giełdowego
4/2011 – 21/02/11 Realizacja projektu
5/2011 – 29/04/11 Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych
6/2011 – 12/05/11 Raporty bieżące i okresowe przekazane w 2010 roku
7/2011 – 20/05/11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 18.06.2011 r.
8/2011 – 20/05/11 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 18.06.2011r.
9/2011 – 25/05/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
10/2011 – 03/06/11 Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej – segmenty
11/2011 – 18/05/11 Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 18.06.2011 r.
12/2011 – 20/06/11 Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
13/2011 – 20/06/11 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Hydrotor w dniu 18.06.2011 r.
14/2011 – 29/06/11 Członkowie rady nadzorczej
15/2011 – 20/07/11 Zawarcie znaczącej umowy
16/2011 – 25/07/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
17/2011 – 29/07/11 Realizacja projektu inwestycyjnego – podpisanie umowy na budowę hali
18/2011 – 31/08/11 Akceptacja I etapu realizacji inwestycji
19/2011 – 08/09/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
20/2011 – 15/09/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
21/2011 – 19/09/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
22/2011 – 27/09/11 Postawienie w stan likwidacji spółki zależnej
23/2011 – 10/10/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
24/2011 – 13/10/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
25/2011 – 19/10/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
26/2011 – 21/10/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
27/2011 – 07/11/11 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej
28/2011 – 01/12/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
29/2011 – 14/12/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
30/2011 – 20/12/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
31/2011 – 23/12/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
32/2011 – 29/12/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Raporty okresowe:
QSr 4/2010 28/02/11 Skonsolidowany raport kwartalny QSR 4/2010
R/2010 29/04/11 Raport roczny za 2010 r.
RS/2010 29/04/11 Skonsolidowany raport roczny za 2010 r.
QSr 1/2011 16/05/11 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011
PSr/2011 31/08/11 Skonsolidowany raport półroczny 2011
QSr 3/2011 14/11/11 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

Jednocześnie Zarząd oświadcza, że niektóre z tych informacji mogą być już nieaktualne. Raporty bieżące i okresowe dotyczące 2011 r. publikowane są również na korporacyjnej stronie internetowej Spółki.

Wacław Kropiński – Prezes