Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 21.01 do 22.01.2015 r. akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 21.01.2015 r. 200 szt. średnia cena nabycia 31,00 zł/1 akcję
– w dniu 22.01.2015 r. 600 szt. średnia cena nabycia 30,95 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 377.800 sztuk akcji, co stanowi 15,75 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,17 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu