Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu w dniu 23 listopada 2015 r. informacji o zakupie w dniu 19 listopada 2015 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji w dniu 19 listopada 2015 r.: 627 szt., średnia cena nabycia 37,97 zł/1 akcję.
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 225.614 sztuk akcji, co stanowi 9,41% udziału w kapitale zakładowym oraz 6,07% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Osoba powiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu