Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach od 17.11 do 20.11.2014 r. akcji Spółki przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 17.11.2014 r. 750 szt. średnia cena nabycia 34,00 zł/1 akcję
– w dniu 18.11.2014 r. 111 szt. średnia cena nabycia 33,99 zł/1 akcję
– w dniu 20.11.2014 r. 139 szt. średnia cena nabycia 34,10 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 372.750 sztuk akcji, co stanowi 15,54 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,03 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu