Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu w dniu 27 listopada 2015 r. informacji o zakupie w dniu 25 listopda 2015 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych w dniu 25 listopada 2015 r. akcji: 1386 szt. średnia cena nabycia 38,46 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 227.000 sztuk akcji, co stanowi 9,47 % udziału w kapitale zakładowym oraz 6,11% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Osoba powiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu