Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 27.11.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Liczba nabytych akcji 120 szt. średnia cena nabycia 33,80 zł/1 akcję
Oddelegowany Członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu wraz z osobą bliską posiada obecnie: 186.120 sztuk akcji, co stanowi 7,76 % udziału w kapitale zakładowym oraz 5,01 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu