Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji przez osobę bliską 607 szt. z tego:
– w dniu 01-12-2015 r. – 46 szt., średnia cena nabycia 38,00 zł/1 akcję
– w dniu 03-12-2015 r. – 15 szt., średnia cena nabycia 37,41 zł/1 akcję
– w dniu 04-12-2015 r. – 57 szt., średnia cena nabycia 37,10 zł/1 akcję
– w dniu 07-12-2015 r. – 28 szt., średnia cena nabycia 37,10 zł/1 akcję
– w dniu 08-12-2015 r. – 461 szt., średnia cena nabycia 37,50 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 381.257 sztuk akcji, co stanowi 15,90 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,26 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Nie wyrażono zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu