Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o oddelegowaniu członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2014 r. podjęła Uchwałę nr 16/05/14 o delegowaniu od dnia 7 stycznia 2015 r. Pana Mariusza Lewickiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu odpowiedzialnego za pion Rozwoju i Marketingu do momentu wyboru i uzupełnienia składu Zarządu na okres nie dłuższy niż trzymiesiące.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu